Investicija v nove predelovalne kapacitete

Naziv projekta: INVESTICIJA V NOVE PREDELOVALNE KAPACITETE
Kratek opis projekta - povzetek:
Investicijo obsega izgradnja predelovalne hale z opremo za predelavo sadja, zelenjave in gob. Omenjena investicija bo podjetju omogočila predelavo več vrst surovin hkrati. Investicija je za nadaljnji razvoj podjetja nujna, saj omogoča rast predelovalnih kapacitet, rast prihodkov, znižanje stroškov ter predelavo novih lastnih butičnih produktov.

Opis aktivnosti:

A1: Izgradnja predelovalne hale v neto tlorisni površini 1.088,22 m2 v industrijski coni ob Partizanski cesti v Sežani ter nakup sodobne opreme za predelavo gob, sadja in zelenjave.

A2: Razvoj novih produktov – lastni butični produkti.

Cilji:

Ekonomski:

 • povečanje prihodkov iz poslovanja,
 • povečanje dodane vrednosti,
 • doseganje novih trgov in novih kupcev,
 • stroškovna optimizacija (izničenje stroškov najema dodatnih zamrzovalnih kapacitet, ki jih sedaj podjetja najema v stari Gorici).
Proizvodni:
 • uvedba novih produktov in širitev prodajnega asortimana,
 • povečanje proizvodnih kapacitet,
 • uvedba novih linij za predelavo – pasterizacija za potrebe vlaganja novih produktov,
 • avtomatizacija linij.
Okoljski:
 • izboljšanje energetske varčnosti - novi stroji so energetsko varčnejši,
 • naložba v okoljske tehnologije: Urejena bo čistilna naprava za fekalne vode. Za meteorne vode bo urejen zbiralnik za ponovno uporabo.
Rezultat:
 • povečane proizvodne kapacitete na novi lokaciji,
 • ražširitev prodajnega asortimana.
Povezave:

 

V čem smo boljši od drugih?

Aktualne novice

Investicija v nove predelovalne kapacitete

Investicijo obsega izgradnja predelovalne hale z opremo za predelavo sadja, zelenjave in gob. Omenjena investicija bo podjetju omogočila predelavo več vrst surovin hkrati.

4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017 za kmetije, samostojne podjetnike posameznike ter mikro,mala in srednja podjetja.

Več o tem si prenerite v prispevku...